surah al ala rumi

surah al ala pdf

Bismillah hir-rehmaan nir-raheem۝

Sab-bi hisma rab-bi kal ala۝

Allah zee khalaqa faa savwa۝

Wallah zee qad-dara faa hada۝

Wallah zee akh-rajal mar-aa۝

Faa-ja-ala hu gusa-an ah-waa۝

Sanuqri-u ka fa la tan-saa۝

Illah aa ma sha allah, innah u ya lamul-jah ra wama yakh-faa۝

Wanu yassi ruka lill yus raa۝

Fazak-kir in nafa atiz zik raa۝

Sayaz zak-karu mai yagh shaa۝

Waya tajan-nabu hal ash qaa۝

Allah zee yas-lan naral kub raa۝

Summa laa yamutu feha wala yah yaa۝

Qad afh laha man tazak kaa۝

Wa zakaras maa rab-bihe fasal laa۝

Bal tu siru-nal-haya tad-dun yaa۝

Wal akhiratu khairu  wa ab qaa۝

inna haza lafiis-suhufil-ulaa۝

suhufii ibrahima wa musaa۝

Panduan Terperinci Mengenai Terjemahan Surah Al-Ala dalam Bahasa Melayu

Surah Al-Ala merupakan surah ke-87 dalam Quran, terdiri daripada 19 ayat. Surah ini sering dibaca semasa solat sunat, dan juga merupakan salah satu daripada surah-surah pendek dalam Quran yang mempunyai kelebihan tersendiri. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan mengenai terjemahan Surah Al-Ala dalam Bahasa Melayu dan maknanya.

Pengenalan Surah Al-Ala

Surah Al-Ala bermula dengan pujian dan pengagungan kepada Allah. Ayat pertama surah ini adalah “Subhanallahi ala khaliqin” yang bermaksud “Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu”. Surah ini juga memuatkan beberapa perintah dan larangan yang diberikan oleh Allah kepada manusia.

Terjemahan Surah Al-Ala dalam Bahasa Melayu

Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu yang Maha Tinggi,

yang menciptakan dan menyempurnakan,

yang menentukan dan menunjukkan jalan,

yang membawa (makhluk) ke sumber kebenaran (kebahagiaan) dan memberikan petunjuk,

serta yang mengeluarkan (makhluk) dari kegelapan (kejahilan) kepada cahaya (pengetahuan) yang terang.

Dan demikianlah (sikap orang-orang yang taat) di sisi Tuhanmu. Mereka yang telah berbuat baik akan memperoleh kebaikan, dan tidak ada yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala mereka.

Maka, tahukah kamu siapakah yang menolak petunjuk yang baik?

Adalah orang yang berpaling dari kebenaran dan memilih untuk hidup dalam keadaan yang tidak baik.

Mereka akan memperoleh azab yang pedih di akhirat.

Mereka tidak akan memiliki kekuatan atau perlindungan untuk melindungi diri dari azab itu.

Adapun orang yang kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas,

Mereka akan memperoleh ampunan, kebaikan dan kenikmatan yang abadi.

Maka ingatlah, hanya kepada Tuhanlah kamu harus kembali.

Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Yang Maha Penyayang.

Sesungguhnya Dia-lah yang menciptakan dan membentuk segala sesuatu dengan sebaik-baiknya,

Dan Dia-lah yang menentukan takdir bagi segala sesuatu menurut kehendak-Nya yang Maha Bijaksana.

Maka bersabarlah dalam menghadapi cobaan hidup dan jangan pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah.

Ingatlah, kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah tempat kembali yang abadi.

Oleh karena itu, berusaha lah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan kebaikan di akhirat, dan jangan hanya terpaku pada kesenangan duniawi yang fana.

Dan akhirnya, semoga kita semua dapat menjadi hamba-hamba yang taat dan selalu berada di jalan yang benar, mengikuti petunjuk dan perintah Allah dengan sepenuh hati.

Surah al ala Benefits

Like other Surahs in the Quran, Surah Al-Ala has numerous benefits for those who recite it regularly with sincerity and understanding. Here are some of the benefits of reciting Surah Al-Ala:

  1. Obtaining the pleasure of Allah: Reciting Surah Al-Ala with sincerity can lead to the pleasure and blessings of Allah, as it emphasizes the importance of acknowledging and praising Him.
  2. Attaining success: Surah Al-Ala emphasizes the importance of following the right path and making the right choices in life, which can lead to success and happiness in both this world and the hereafter.
  3. Protection from punishment: Reciting Surah Al-Ala can protect from the punishment of Allah and guide us toward the right path.
  4. Boosting faith: Surah Al-Ala encourages us to turn towards Allah sincerely, which can help strengthen our faith and increase our trust in Him.
  5. Overcoming difficulties: Reciting Surah Al-Ala during times of difficulty can help us remain patient and steadfast in our faith, knowing that Allah is the only source of help and support.
  6. Seeking forgiveness: Surah Al-Ala emphasizes the importance of seeking forgiveness for our sins and turning towards Allah with repentance.
  7. Increasing knowledge: Understanding and reflecting on the meanings of Surah Al-Ala can increase our knowledge and understanding of the Quran and Islam.

Overall, reciting Surah Al-Ala with sincerity and understanding can benefit our spiritual and worldly lives, as it guides us towards the right path and strengthens our connection with Allah.

surah-al-ala-rumi
surah al ala rumi

Surah Al Falaq Rumi

DOA QUNUT RUMI

Ayat Kursi Rumi

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *