Surah Taha Ayat 1-5 Rumi

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Taa haa۝

Maa anzal-naa ‘alai kal Quraana lee tashqaaa۝

Illah taz kira tall-limany yakh sha۝

Tan zeelam mim-man khala qal arda was-samaa waatill ‘ulaa۝

Ar-Rahmaanu ‘alal ‘Arshis tawaa۝

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *