Surat al Lahab Rumi

surat al-lahab rumi pdf

Bismillah hir-rehmaan nir-raheem۝

Tab-bat yadaa abee lahabiew wa-tab۝

maa aghna anhu maaluhu wama kasaab۝

Sa yassla narran zatalahab۝

Wa amra atouhu amma lataal hataab۝

Fee jidiha habblum mimma sad۝

surat al-lahab rumi

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *