Surah Al Lail Rumi

Bismillah hir-rehmaan nir-raheem ۝

Wall laile izaa yagh shaa ۝

Wan nahari izaa tajal-laa ۝ 

Wama khalaqaz zakara wall Unsaa ۝

Inna sah ya kum laa-Shat taa ۝

Fa-amma maan ataa waat-taqaa ۝ 

Wa sad-daqaa bill hussnaa ۝

Fasanu yassiru hu lill-yusraa ۝

Wa amma maam Bakhela Wastaghna ۝

Wa kaz-zaba bill husnaa ۝

Fasanu yassiru hu lill usraa ۝ 

Wama yughni anhu maluhu izaa tarad-daa ۝

Inna alaina lall hudaa ۝ 

Wa inna lanaa lall akhirata wall ulaa ۝

Fa-anzartukum naaran talaz-za ۝

Layas laha illal ashqaa ۝ 

Allah zee kaz-zaba wata walla ۝ 

Wasa yujan-nabu hal atqa ۝

Allah zee yuti mala hu yata zak-ka ۝

Wama lee ahadin indahu min-nehmatin tujzaa ۝

Illab tiga aa waj-hi rab-bihil aaLa ۝ 

Wala Saufa yardaa ۝

surah al lail rumi 1

Surah Al Maun Rumi

Surah Al Dhuha Rumi

Dua Kalimah Syahadah Rumi

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *