surah Al-Inshiqaq rumi

Bismillah hir-rehmaan nir-raheem۝ 

Izzas-samaa-unn shaq-qat۝ 

Waa azinat lee Rabbi haa wa huq-qat۝ 

Waa izzal arzu mud-dat۝ 

Waa all-qat maa fee haa wata khal-lat۝ 

Waa azee nat lee Rabbi haa wa huq-qat۝ 

Yaa ayyu hal insanu in-naka kadihun ilaa Rabbi ka kadhan famu laqeeh۝ 

Faa am-maa maan outiya kitabahu biya meenih۝ 

Faa sawfaa yuha sabu hisabai yasera۝ 

Waa yan qalibu ila ahle hee masrura۝ 

Waa am-maa maan outiya kitabahu wara’a zah rih۝ 

Faa sawfa yad ou sabora۝ 

Waa yas laa sa’era۝ 

In-naho kana fee ahle hee masrura۝ 

In-naho zan-na an laiy yahura۝ 

Bala in-na Rabba hu kana bee hee basera۝ 

Falaa uq simu be shaafaaq۝ 

Wall laili wama waasaq۝ 

Wall qamari izzat taasaq۝ 

Laa tarkabuna tabaqan ‘an taabaq۝ 

Faama laahum la yu’minoun۝ 

Waa izza quri’a ‘alai himul Quranu la yasjudoun (make sajda)۝ 

Ba lil-lazeena kafarou yukaz ziboun۝ 

Wallahu ahlamu bema yo’oun۝ 

Faa bashir hum be’azabin aleem۝ 

ill Allah zeena amanou wa ami lus sale hati la hum ajrun ghairum mam noon۝ 

Surah Al Buruj Rumi

Surah Ash Shams Rumi

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *