Surah An Naziat Rumi

Bismillah hir-Rahmaan nir-Raheem

Wann naazi-aati gharqaa۝

Wann naashi-taati nashtaa۝

Wass saabhi haati sabhaa۝

Fass saabi-qaati sabqaa۝

Fal mu-dabbi raati amraa۝

Yaama tarju-fur raajifaa۝

Tatbaa o har-raadifaa۝

Quloobun yau-maaizin waajifaa۝

Absaa-rohaa khashiaah۝

Ya qo-loona aa-inna lamar-doo doona fil-haafiraah۝

Aizaa konna izaa mann nakhiraah۝

Qaalo tilka izann-karratun khaasiraah۝

Fa-inna ma-hiya zajratun waahidaa۝

Faizaa humm biss-saahirah۝

Hal ataaqa hadees-Musaa۝

Iz nadaa hu rabbu hu bil waadil-muqad-dasi tuwaa۝

Iz hab ilaa fir auna inna hu tagha۝

Faqul hal-laka ilaa an tazzaka۝

Wa ahadi-yaka illha rabbika fatakh-shaa۝

Fa ara hul-aayatal kubraa۝

Fa kazza ba wa asaa۝

Summa adbara yassaa۝

Fa hashara fa naada۝

Fa aqala ana rabbu kumul-aalaa۝

Fa akhaza hol-laaho nakalal-aakhirati wal oolaa۝

Inna fee zaalika la-ibratal-limain-yakshaa۝

Aantum a-shaddu khalqann amis-samaa u banaa haa۝

Rafa’a sam-kaha fasaw-wahaa۝

Wa-aghtasha laila ha wa akhraja zuhaa haa۝

Wal-arza b’adaa zaalika dahaa haa۝

Akh-raja minhaa maa-aha wa-mar-aa haa۝

Wal jibaala arsaa-haa۝

Mataa al-laa kum wali an-aamikum۝

Fa izaa jaaa aa tit-taaama-tul kubra۝

Yauma Yata-zakka-rul insaano ma sa aa۝

Wa burriza til jaheemo li mainy-yaraa۝

Fa-ammaa mann taghaa۝

Wa aasa-ral hayaatad-dunyaa۝

Fa-innal jaheema hiyall-maa’waa۝

Wa-ammaa mann khaa fa maqaa ma Rabbi hee wa nahan-nafsa anil hawaa۝

Fa-innal jannata hiyall-ma’vaa۝

Yas-‘aloo naka ‘anis-saa’ati ayyaa na mur-saahaa۝

Fee-ma anta min-zikraa haa۝

Elaa Rabbi-ka munta-haa haa۝

Inna-maaa anta munziro mainy-yakshaa haa۝

Ka-anna hum Yauma yarauna haa lam-yal basooo illaa ashiyya-tann auw zuhaa haa۝

 

Read Also:

sayyidul istighfar latin Surah Abasa Rumi
Surah Al Imran Ayat 8 Rumi Surah Al Insyiqaq Rumi

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *